Pages

Wednesday, 12 February 2014

Wednesday, 1 January 2014

I was born in Kaunas, Lithuania on 28 of May,1981.
In 2001 I started studying at Kaunas Art School, then in 2004 got accepted to Siauliai University, art studies. In 2008 I graduated my studies of art and technologies and started my artistic creative work. I live and work independently in Kaunas. Staying busy with job orders in areas of oil painting, wood carving, wall murals using different technologies. I am an optimist, always knowing what I want. The credo of my everyday life is " I can". In my teenage years I became interested in studying arts. Therefore art is a major part of my life. During my studies I have learned many different art technologies, which are used in my creative work these days. I love life and the people within it, observing the movements and changes in nature .The artist should be in the moving too,looking for new ways to express himself. I was born under the sign of Gemini therefore I like to express myself in different art works. All areas of arts are of my interest, but my favorite ones are molbert painting, wall murals and wood carving. The subject of my creative work is human, natural beauty of the body and soul an emotional experiences. Also I like wall murals. It is absolutely amazing when an ordinary wall transforms into an old castle looking wall made out of rocks. I like to use variety of techniques doing my wall murals as well as molbert paintings. I observe people, paint them and when I get tired then it is time to talk to the tree. I start carving and get all my energy back. My area of interest in carving are mirror frames, picture frames and furniture. Even when I am in the process of carving one piece, the other is being born in my head. At moments like this I wish the day would be twice or three times longer. "Love the art within myself. Art is my life and my future"- so I say.
.....
APIE SAVE
.....
Gimiau 1981 m. gegužės 28 d. Kaune (Lietuvoje) . 2001 m. pradėjau dailės mokslus Kauno Taikomosios dailės mokykloje. 2004 m. įstojau į Šiaulių universitetą, studijavau menų fakultete. 2008 m. baigiau dailės ir technologijų studijas ir pradėjau savo savarankišką kūrybinį darbą.
Gyvenu ir savarankiškai dirbu Kaune. Pagal užsakymus aliejiniais dažais tapau įvairius paveikslus, drožinėju medį, įvairiomis technikomis atlieku sienų tapybos darbus. Esu optimistas, visada žinau ko noriu. Kasdieniniame gyvenime vadovaujuosi šūkiu: “Aš galiu”. Potraukį menams pajutau dar paauglystėje tad ir savo gyvenimą neatsitiktinai susiejau su menu. Studijuojant universitete išmokau įvairių dailės technologijų, kurias dabar sėkmingai panaudoju kūrybiniame darbe. Labai myliu zmones, pasaulį, matau kaip viskas gamtoje ir gyvenime juda, keičiasi. Manau ir dailininkas neturi prisirišti prie vienos technikos ar stiliaus. Esu gimęs permainingame Dvynio ženkle tad negaliu realizuoti save vienoje dailės srityje ir mėgstu įvairovę. Mane domina visos meninės kūrybos sritys, bet didžiausią potraukį jaučiu molbertinei tapybai, sieninei tapybai ir medžio drožybai . Kūrybinė domėjimosi sritis tapyboje – žmogus, natūralus jo kūno ir sielos grožis, jo emociniai išgyvenimai. Dar labai mėgstu tapyti ant sienų. Be galo įdomu kai paprasta siena pavirsta senovine pilies siena iš akmens, ar išmarginta įvairiais raštais. Tiek molbertinėje, tiek sieninėje tapyboje mėgstu naudoti įvairias technikas. Stebiu žmones , tapau juos, o kai pavargstu tapyti, einu prakalbinti medį. Pradedu drožti ir jėgos tuoj pat sugrįžta. Kūrybinė domėjimosi sritis drožyboje – veidrodžių, paveikslų rėmai, baldų drožinėjimas. Kol išdrožiu vieną ornamentą, galvoje gimsta dar keletas. Ir tokiomis akimirkomis atrodo kad diena galėtų būti dvigubai ar trigubai ilgesnė. Todėl sakau: “Myliu meną savyje. Dailė – mano gyvenimas ir savo ateitį sieju tik su ja”.

Thursday, 19 September 2013

Svajonių obuolys
 68x38 aliejus ant drobės
 
 Moteris sūtemose 
40x40 aliejus ant kartono
 
 Nušvitimas 
28,5x28,5 aliejus ant drobes


Thursday, 15 August 2013

Wednesday, 1 May 2013

Rėmas-drožyba iš ąžuolo (paauksuoti) ir tapyba "JĖZUS"
Aliejus ant drobės  1200 X 600


Tuesday, 22 December 2009

Wednesday, 24 June 2009